Pawan's CGTR Title Song Lyrics-DialogsNaam Ram Baabu...
Asalu Undadu Daabu...
Aradugula Atom Bombu...
Prasnalake Oka Javabu..
Avineethini Kalchu Mathabu...
Anukunnadi Chese Rubaabuuu..!!